קפיצה לתוכן
03 - 10 . 05 . 2022

'במקום בו היית נותר חלל' 2022

מיצב לזכרם של חללי מערכות ישראל ונרצחי פעולות האיבה